Mateřská školka není jen na hlídání

Když děti dorostou do školkového věku, většina rodičů je na vstup do mateřské školky připravuje. Vypráví jim, že ve školce si budou hrát, kreslit a až se prospí, půjdou na zahradu. Budou je tam hlídat hodné tety a budou mít spoustu kamarádů. Řeknete si, že to tak opravdu je, protože co jiného děti ve školce dělají? Jenže význam mateřské školky je mnohem větší. Rozhoduje o tom, jak se budou děti dále rozvíjet, jak se začlení do kolektivu a jak se bude celkově vyvíjet jejich osobnost.
práce s papírem

 
Nejdůležitějších prvních šest let
První léta v životě dítěte jsou ta nejdůležitější. Je to období rychlého rozvoje, kdy si dítě nepřetržitě zapisuje do mozku všechno, co se okolo něj odehrává. Je proto velmi důležité, v jakém prostředí se nachází – je-li to prostředí vhodné pro jeho citový i fyzický vývoj. Podle toho pak bude mít zájem o učení, naučí se soustředění a navazování sociálních vazeb.
 počítání ve školce
Do školy jen řádně připravené
Vybírejte dětem školku ne podle toho, zda je blízko od domova, ale podle toho, jak se v ní dětem věnují. Zajímejte se o celkovou atmosféru a hlavně, jak učitelky s dětmi pracují. Direktivní výchova  by měla být již minulostí. Je nutné dbát na osobnostní rozvoj dětí a učení formou hry. Znalosti a dovednosti musí děti získávat pochopením souvislostí. Důležité také je, aby přístup předškolního zařízení byl stejný, jaký zaujímají rodiče. Benevolentní výchova se například neslučuje se školkou, zaměřenou na výkon. 
 stavění z kostek
Co říkají zkušenosti
Učitelky prvňáčků se shodují v tom, že dnešní děti jsou více přizpůsobivé, ale i když umějí využívat moderní techniku a při zápisu do školy už umí často počítat a číst, přesto je jejich slovní zásoba a schopnost vyjadřování malá. Časté jsou i vady řeči a chybí manuální zručnost. To vše je dané dobou a školky i rodiče by podle toho měli s dětmi pracovat.