Studium na vysoké škole – peklo, nebo ráj?

Nastoupilo Vaše dítě na vysokou školu? Nebo jste žákem střední školy, kterého letos na podzim čeká první vysokoškolský semestr? Ať tak nebo onak, pravděpodobně zjistíte, že o životě na vysoké škole koluje řada iluzí, kterým jste dost možná věřili i Vy. O které se jedná? A jak opravdový semestr vlastně vypadá?
přednáška na univerzitě
Jedna nekončící párty? Ani omylem.
Obecně samozřejmě platí, že se náročnost učení úzce odvíjí od studované univerzity a oboru. Drtivá většina oborů ve formě denního studia ale realizaci této idyly neumožňuje. Lidé často tráví ve škole i celých pět dní, mnohokrát bez nadsázky od rána do večera – na vysoké škole totiž vyučování probíhá klidně i v osm večer. Reálný život tedy spíše než večerní zábava s přáteli vypadá tak, že máte výuku, nebo se na ni musíte připravit.
Pracujete i mimo rozvrh.
Dalším rozdílem oproti mnoha středním školám je fakt, že se člověk musí začít učit. Tím ale není myšleno jedno zopakování látky před testem, nýbrž opravdové studium klidně i několik set stran dlouhých knih v krátkém časovém rámci. K úspěšnému absolvování předmětů navíc mnohdy nestačí jen napsat jeden nebo dva testy, ale bývá požadováno i zpracovávání protokolů, referátů, prezentací, recenzí a mnoho dalšího. A to všechno samozřejmě ve Vašem „volném“ čase. Pokud do toho musíte myslet i na to, abyste se z části nebo úplně uživili, život se stává poněkud hektickým. Není potom divu, že se určité procento lidí rozhodne vysoké školy nechat.
knihy na krku
A potom je tu hrůza jménem zkouškové.
Semestr je vlastně tou odpočinkovou částí. Zkouškové období většiny studentů vypadá tak, že se učí celý den, od rána do večera. O to horší je, pokud si u toho musejí i vydělávat. Jiná možnost často nezbývá, pokud musí studující stihnout nejčastěji třeba pět zkoušek, z nichž na každou je potřeba nastudovat několik stovek stran, často i přes tisíc.
 

Edukace v pokročilém věku

Myslíte si, že stářím končí možnosti Vašeho vzdělávání? Kdepak. Vznikají stále další a další instituce nebo příležitosti.

1. Univerzitní vzdělávání

Univerzity třetího věku, akademie třetího věku a univerzity volného času jsou zřizovány knihovnami, kulturními domy, školami, zejména vysokými školami, a jsou v každém kraji, většinou se nějaká z univerzit vyskytuje také v okresním městě. Jsou primárně určeny pro seniory a vzdělání z různých oborů, dle nabídky. Neslouží k dosažení titulu, ale většina z nich nabízí certifikát o absolvování kurzu. Vzdělávání na těchto univerzitách je nejčastěji 1 až 2 semestrální. Informace o nabízených kurzech se dozvíte pravděpodobně na vývěskách ve Vašem městě, na nástěnkách škol, a nejčastěji na internetu.
senior a tablet

2. Kluby seniorů

Kluby seniorů zajišťují přednášky pro seniory, zájezdy, výlety, tvořivá odpoledne a další. Kluby seniorů jsou zřizovány soukromou organizací, knihovnou, domovem pro seniory, aj. Kluby seniorů se nacházejí prakticky v každém okrese, někde i na vesnicích, získat informace o jejich činnosti lze nejčastěji prostřednictvím vrstevníků.
brýle na knize

3. Přednášky a semináře

Na přednášky a semináře můžete zajít do knihovny, do škol na přednášky pro veřejnost, do domova seniorů, apod.

4. Osobnostní rozvoj

A co takhle zkusit zábavná taneční odpoledne, taneční večery, nebo taneční pro dospělé, taneční pro seniory? Pokud máte raději poklidnější aktivity, můžete si vybrat například kurz počítačových dovedností, nebo rukodělné, tvořivé činnosti, ve kterých se můžete zaučovat nebo zdokonalovat. Ambicióznější z Vás můžou zamířit na jazykové kurzy pro seniory, většinou rozdělené na začátečníky a pokročilé. Nejfrekventovanějšími pro výběr bývá anglický nebo německý jazyk, ale nezaostává ani výuka španělštiny, italštiny, francouzštiny nebo ruštiny. Některá města dokonce nabízejí jazykové kurzy pro veřejnost zdarma nebo za menší úplatu.
 
Věříme, že každý ve svém okolí najdete něco, čím budete moct zaplnit volný čas, uplatnit se a naplňovat touhy po vzdělávání. Někdy stačí jen více otevřít oči, a zajímat se o své okolí.

3 tipy, jak se učit efektivněji a zábavně

Učení mučení? Nemusí to tak být. Záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme. Učíme se celý život i po zdárném ukončení studia, takže ačkoli je tento článek především pro studenty, hodit se může určitě každému. Jak tedy na to, aby učení bylo zábavou a ne otravou? Přinášíme 3 tipy:
1.       Motivujte se
2.       Zkuste vyměnit učebnici za videa
3.       Učte se méně, ale častěji
 studium na kostkách
1)      Pokud si pokládáte otázku typu: „Jak se mám motivovat, když mě dané učivo vůbec nebaví?“ Tak se zkuste také zamyslet, proč tomu tak je. Často to je klíč k úspěchu. Pokud projevíte alespoň trošku zájem, nejen že vám půjde učení mnohem lépe a budete mít určitě i lepší výsledky ve škole, ale začnete i chápat souvislosti, které vám předtím utíkaly. Je to mnohdy jen o rozhodnutí a snaze změnit náš postoj k dané věci. A tak proto:
 
·         Zkuste najít alespoň jednu pozitivní věc na daném učivu či předmětu. Něco proč byste se to měli naučit nebo přečíst. Někdy je to těžké, ale vždy to jde.
·         Odměňujte se bonbónky nebo něčím co máte rádi. Pokud se například naučíte jedno téma či stranu, smíte si jeden vzít.
·         Stanovte si přesně čas, jak dlouho se budete učit. Učíme se totiž mnohem efektivněji       a rychleji, když jsme časově omezeni, než když je konec učení v nedohlednu. Můžeme si říct například, že se budeme učit půl hodiny či hodinu a poté máme volno.
 káva ke studiu
2)      Vyměňte učebnici za videa! Proč? Pokud vás v učebnici nebaví listovat a připadá vám nudná, tak je zbytečné ji využívat. Učit se můžete i z mnoha jiných zdrojů a to často i mnohem zábavněji. Najděte si třeba na You Tube videa nebo dokumentární filmy k danému tématu. Jestli se učíte anatomii člověka pomoct může Byl jednou jeden život, v dějepise zase různé zfilmované historické události.  Při učení jazyků odvedou dobrou práci nejrůznější aplikace často i zdarma například duolingo, kde si procvičíte nejen gramatiku, ale i správnou výslovnost a bohatost slovní zásoby. Také internet nabízí nespočet zajímavých článků či aktualit o tématech v mnoha oblastech. Vším tím si prohloubíte nejen znalosti ze sešitu, ale i váš zájem o učení a dané téma.
 
3)      Aby bylo učení efektivní, musíte být odpočatí a schopni vstřebávat nové informace. Dlouhé hodiny nad zápisky či knížkou a navíc bez přestávek, vám nepřinesou takový efekt jako třeba jen hodina denně, avšak intenzivní. Pokud vás tedy netlačí zkouškové nebo písemka následující den, rozplánujte si učení, tak abyste se každý den naučili část a na konci měli ještě prostor pro opakování. Tento systém se vám během studia mnohokrát vyplatí, ušetříte si tím spoustu stresu a dosáhnete i lepších výsledků.